Disclaimer

Aan het onderhoud van de website http://www.karozangschool.nl besteed ik de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

KaroZangschool draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internet site of pagina waarnaar KaroZangschool verwijst en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

KaroZangschool behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.